Huisartsenpraktijk Regio Gent Zuid - Onze Tarieven

Alle artsen zijn geconventioneerd, dwz. werken aan door het RIZIV wettelijk vastgelegde tarieven (01/01/2018).

Indien u een ziekteverzekering hebt en uw identiteitskaart laat inscannen op de praktijk betaalt u alleen het remgeld!

Zoniet gelden de volgende tarieven:

Voor een raadpleging betaalt u 26,30 Euro (tussen 8-18 uur). Indien u een normale tegemoetkoming geniet, krijgt u van uw mutualiteit 20,27 Euro (zonder GMD) of 22,27 Euro (met GMD) terugbetaald. Bij verhoogde tegemoetkoming krijgt u 24,80 Euro (zonder GMD) of 25,30 Euro (met GMD) terugbetaald van de mutualiteit.

Voor een raadpleging na 18 uur betaalt u 30,50 Euro. Het supplement van 4 Euro wordt door de mutualiteit integraal terugbetaald indien u een GMD bij de praktijk heeft.

Voor een huisbezoek betaalt u 39 Euro (tussen 8-18 uur). Indien u een normale terugbetaling geniet, krijgt u van uw mutualiteit 29,30 Euro (met GMD) of 25,28 Euro (zonder GMD) terugbetaald. Bij verhoogde tegemoetkoming krijgt u onafhankelijk van uw GMD statuut 35,85 Euro terugbetaald. Voor bepaalde leeftijdsgroepen / statuten gelden volgende uitzonderingen:

  • < 10 jaar: u krijgt 35,5 Euro (verhoogde tegemoetkoming) of 30,88 Euro (normale tegemoetkoming) terugbetaald.
  •  75 jaar en/of statuut chronische aandoening: u krijgt 35,5 Euro (verhoogde tegemoetkoming) of  28,5 Euro (normale tegemoetkoming) terugbetaald in geval van een GMD bij de praktijk. Indien u geen GMD bij de praktijk heeft, krijgt u 34,5 Euro (verhoogde tegemoetkoming) of 24,5 Euro (normale tegemoetkoming) terugbetaald.

Voor bepaalde technische verstrekkingen, oa. wondhechting en een uitstrijkje, wordt een supplement gerekend bovenop het hierboven vermeld tarief.