Interessante links huisartsen en nooddiensten

  Telefoonnummer Website
     
Algemene info gezondheid
 
http://www.gezondheidenwetenschap.be
Ambulance en brandweer
100 of 112
 
Antigifcentrum
070 245 245
http://www.antigifcentrum.be
Anticonceptie
 
https://www.seksualiteit.be/anticonceptie
Diabetesvereniging
 
http://www.diabetes-vdv.be
Druglijn
078 15 10 20
https://www.druglijn.be
Kind en Gezin 
 
http://www.kindengezin.be
Kom op tegen kanker  
 
http://www.komoptegenkanker.be/
Politie
101
http://www.lokalepolitie.be/5415
Psychische gezondheid
 
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
Reisadvies
 
http://www.itg.be/N/reisgeneeskunde
Rode kruis
 
http://www.rodekruis.be
Seksuele gezondheid
 
http://www.sensoa.be
Tabakstop
0800 111 00
http://www.tabakstop.be
Vaccinaties
 
http://www.laatjevaccineren.be
Zelfmoordpreventie
1813 
https://www.zelfmoord1813.be/